BECAYİŞ HAKKI İSTİYORUZ
ÇÖZÜM BECAYİŞTE!

 

Öğretmenlerin il içi ve il dışı yer değiştirme , eğitim, sağlık özür  grubu ve eş durumu atamalarının yaşattığı mağduriyetleri en aşağı indirmenin , bir nebze de olsa rahatlatmanın yolu bakanlık bünyesinde açılacak becayiş modülüdür.

Sendikamız [YENİ-SEN (YENİ NESİL EĞİTİM VE BİLİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI)] en yakın ve en objektif çözüm olarak “becayiş” sistemini görmektedir.

Açılacak bir modülle öğretmenler birbirini görmeden , her hangi bir maddi çıkar içine girmeden becayiş talebinde bulunabilir.Bakanlığın yapacağı kısa bir değerlendirmeyle de karşılıklı yer değiştirme işlemi gerçekleştirilebilir.

Yeni eğitim sistemiyle zaten norm fazlası pek çok öğretmen ortaya çıkmıştır.Bu norm fazlalıklarının eritilip, yeniden öğretmen ihtiyacının doğması epey bir zaman alacaktır.Bu süreçte yer değiştirmeler hayaldir.

Becayiş talebinde bulunmuş olmamız il emrine atamalardan vazgeçmiş olmamız anlamına kesinlikle gelmemektedir.İl emri çeşitli sebeplerle tayin isteme hakkı olan kişilerin yararlanacağı bir sistemken ,becayiş talebini tüm eğitimciler  yapabilecektir.

Bu talebimize “Peki ,doğudaki veya köydeki bir öğretmen kiminle becayiş yapacak” şeklinde bir eleştiri getirilebilir ve haklıdır da.Fakat “becayiş” talebimiz bakanlığa önerilerimizden sadece bir tanesidir ve diğer önerilerimizle birlikte ele alınmalıdır.Bu önerilerimizden bir tanesi de kırsalda ve gurbette çalışanlara “çift maaş” önerisidir.Böylece kırsalın kahrını çekenlerin gönlü alınmış olacaktır.

Unutmamalı ki on  yılda iki kez doğu affı çıkaranlar ve buna ses çıkarmayanlar  bu tıkanmanın esas müsebbibidir.Bizler bu tıkanmayı biraz da olsa açmanın yollarını arıyoruz.Bir kişi bile olsa, istediği şehre gitmesine hiç imkan olmayan birinin becayişle gittiğini görmek bizi mutlu edecektir.Bu konumda olan arkadaşlarımızın olduğunu da biliyoruz.

Yine unutulmamalı ki geçici çözüm , çözümsüzlükten iyidir.İl emrini savunduğumuz gibi becayiş sistemini de savunmaya devam edeceğiz.

Bu nedenle sendikamız YENİSEN  “becayiş” teklifini sunmuş  ve gerekli girişimlerde bulunarak bakanlık yetkililerine talebini iletmiştir..

PARTİ DEĞİLİZ

Saat