ANA DİLDE EĞİTİM HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Bu mesele özü itibariyle öğretmenin sosyal ve ekonomik çıkarlarından çok tüm Türkiye’yi ilgilendiren siyasi bir meseledir.Sendikamız bu konularda her üyesinin farklı düşüncesinin olabileceğini kabul ettiği için konunun çözümünü siyasi partilere bırakmaktadır.Siyasi partilerin çözmesi gereken ve ilgi alanına giren bir konu sendikaların ayrışma veya birleşme nedeni  olamaz.Ana hedef olarak tek ve güçlü bir sendikal birliktelik hedefleyen sendikamız farklı siyasi düşüncelerimizden kaynaklanan aykırılıklarımızın ifade yeri olarak sendikaları değil siyasi partileri görmekte ve bu nedenle de memurun siyasete katılımını  savunmaktadır.

 

Bu sorunun muhatabı sendikalar değil siyasi partilerdir.Sendikamız bu konuda siyasi partileri göreve çağırmaktadır ve işlerini temel insan hakları ve uluslar arası hukuki normlara uygun olarak yapmalarını istemektedir. Sorunu ortaya koyacak olan da , çözüm önerisi getirecek olan da siyasi partilerdir.

 

Eğer bizler de bu konularda söz söylemek isteseydik sendikaya değil siyasi partilere üye olurduk.Üstümüze vazife olmayan her konuda söz söylediğimiz için temel amacı üyelerinin çıkarlarını gözetmek olan sendikalar ayrışmış , bölünmüş , ufalanmış birbirine düşman guruplar haline getirilmiştir. Zaten sendikamız da bu ayrılık ve bölünmüşlüklere  tepki olarak doğmuştur.

 

Sendikamız bu meselelerde taraf değildir.Bu meselelerle ilgili üyelerimizin yaşayacağı mağduriyetler, hak ve menfaatler esas ilgi alanımızı oluşturmaktadır.

PARTİ DEĞİLİZ

Saat