HANGİ EĞİTİM SİSTEMİNİ SAVUNUYORSUNUZ?

4+4+4 mü, 5+3 mü?

Sendikamız meselenin 4+4+4 veya 5+3 veya başka bir model olmasından çok üyelerimizin bu konuda yaşayacağı sorunlarla ilgilenmektedir.Sendikamız için asıl olan model değil, modelin üyelerimizin üzerindeki etkileridir.Biliyoruz ki hangi model olursa olsun iyi ve kötü yanları mevcuttur.Bu  nedenle hiçbir modeli peşinen ret ve kabul noktasında olamayız.Üyelerimiz içinde oran olarak bu modellere destek verenleri,eleştirilerini ,önerilerini ,kaygılarını  açıklayıp gereğini siyasi iradeye bırakırız.Bu konuda karar verecek olan siyasi iradedir.

Fakat hangi modelde olursa olsun yaşanacak sorunları dile getirmek ve ortadan kaldırmak için mücadele etmek bizim görevimizdir. Kısacası siyaset üstü sendikacılık yapanlar  hiçbir eğitim sistem için toptan ve peşinen ; lehte veya aleyhte eylem yaparken görünmez fakat hangi sistem olursa olsun meslektaşlarının mağduriyetinde yanında olur.

PARTİ DEĞİLİZ

Saat