KİMLER SİYASET ÜSTÜ SENDİKACILIK YAPAMAZ?

Siyaset üstü sendikacılık yapabilmenin ilk şartı mesleğini sevmektir.Genelde; eğitim çalışanları , özelde; öğretmenler kendilerini meslekleriyle özdeşleştirdikleri oranda siyaset üstü sendikacılığa gönül verir.

Kendini eğitim çalışanı veya öğretmenlik dışında başka sıfat ve unvanlar ile tarif eden hiç kimse siyaset üstü sendikacılık yapamaz!

Siyaset üstü sendikacılık ilkeli, olmayı gerektirir.Kendi dünya görüşünden bile olsa haksızlığın karşısında dikilmeyi gerektirir.

Yalakalar , eğilip bükülenler , gelecek kaygısında olanlar , makam mevki için sendikacılık yapanlar siyaset üstü sendikacılık yapamaz!

Siyaset üstü sendikacılık sabır ve dayanıklılık ister.Arkasında  mesleki dayanışmadan başka hiç bir güç olmayan siyaset üstü sendikacı , etrafını saran ilgisizliğe , kayıtsızlığa , “ ama kaç kişisiniz ? “ şeklindeki  küçümsemeye gülüp geçer;binlerce ulaşılmayı bekleyen meslektaşı olduğunu bilir ,onurlu bir duruş sergiler.

Yılgınlığa kapılanlar siyaset üstü sendikacılık yapamaz!

Siyaset üstü sendikacılık kin tutmamayı gerektirir.Sendikal anlayışını , tutum ve davranışlarını benimsemese de eğitim çalışanları için yapılacak tüm eylemlere aktif destek verir , dayanışma içinde olur.Bundan gocunmaz.

Sendikal bağnazlık içerisinde olanlar siyaset üstü sendikacılık yapamaz!

Siyaset üstü sendikacılık ,siyaset ile sendikacılığı karıştırmamayı gerektirir. Siyaset üstü sendikacılık yapacak kişi kendi görüşündeki parti iktidarda olsa dahi onu eğitim çalışanlarının çıkarları doğrultusunda eleştirebilmelidir.

Körü körüne taraf tutan, saplantıları olan kişiler siyaset üstü sendikacılık yapamaz!

Siyaset üstü sendikacılık nihai hedef olarak  tüm eğitim çalışanlarının tek çatı altında örgütlenerek  gerçek anlamda  sendikacılık yapmasını hedefler. Bu nedenle farklı amaçlarla sendikacılık yapanlar siyaset üstü sendikacılık yapamaz!

PARTİ DEĞİLİZ

Saat