SİYASET ÜSTÜ SENDİKACILIK NASIL YAPILIR?

Bu soruyu Türkiye örneğinden vereceğimiz bir örnekle netleştirmeye çalışalım:

Önceleri 8 yıllık kesintisiz eğitim  uygulan ilköğretimde, yeniliğe gidildi ve 4+4+4 diye formülleştiren bir sisteme geçildi.Partiler ve  sivil toplum örgütleri kendi görüşleri doğrultusunda ya bu sisteme karşı çıktılar veya desteklediler.Eğitimle ilgili sendikalar da diğer sivil toplum örgütleriyle aynı paralelde hareket ettiler.

 

Yukarıda bahsedilen  4+4+4 sistemi eğitimle ilgili bir sistem olduğuna göre eğitimcilerin bu konuyla ilgili görüşleri ve önerileri olması mutlaktır.Siyaset üstü sendikacılık tam da bu noktada devreye girmektedir.Bahsedilen nokta eğitimcilerin tercihlerine göre bölünüp yönetileceği noktadır.Bu ayrışma siyasilerce desteklenip teşvik edilirken, sendikacılarca önlenmesi gereken bir durum olarak görülmelidir. Oysa ki büyük olduğunu iddia eden sendikalar bile bu tuzağa düşmüş ,öğretmen camiasının ayrışmasına neden olmuştur.

 

Her üyesinin farklı düşüneceğini peşinen kabul eden sendikal anlayışımız konuyla ilgili  hiç bir görüşü sendika görüşü olarak lanse etmez.Üyelerinin bu konudaki görüşlerini ve  eleştirilerini anketlerle belirler , hassasiyetlerini tespit eder ve iktidar sahiplerine sunar.Çünkü bu gibi konularda mutlak doğrular yoktur.

 

Kişilerin kendi dünya görüşleri ve yaşanmışlıkları yargılarını belirler.Bu yargılar da siyaseten görüşlerinin temelini oluşturur. Siyasi görüşlerin mücadelesinin yapılacağı yer ise sendika değil ,siyasi partilerdir. Sendikalar bu ayırımı yapabildikleri oranda güç kazanıp ortak tepkiler koyabileceklerdir. Siyaset üstü sendikacılığı savunduğumuz kadar , memurlara siyaset hakkını da savunmamızın nedeni  budur.Böylece sendikalar gerçek işlevlerine dönebilecektir.

 

Örneğimize dönecek olursak ;

8+3 , 5+3+4 veya 4+4+4 , hangisi olursa olsun üyelerinin görüşlerine saygı duyan anlayışımız, uygulamada ortaya çıkacak sorunları , yaşanacak mağduriyetleri  her zaman gündemde tutacak ve düzeltilmesi için gayret sarf edecektir..

PARTİ DEĞİLİZ

Saat