SİYASET ÜSTÜ SENDİKA NEDİR?

Siyasetin yapılma yeri siyasi partilerdir.Bu nedenle tüm çalışanlara özellikle de ülkenin en eğitimli kesimi olan memurlara siyasete katılma hakkı tanınmalıdır.Bu hak tanındığı ölçüde memurlar sendikalarda siyaset yapmaktan vazgeçip ;siyaseti, düşüncesine uyan  partide , sendikal  mücadelesini de çıkarları için mücadele eden sendikasında yapacaktır.Bir başka deyişle siyaset üstü sendikanın olmazsa olmazlarından biri siyasete partiler vasıtasıyla katılabilme koşuludur.Bu gerçekleştirilemediği sürece siyaset bir şekilde sendikal mücadeleye sızmaya ve bu mücadeleyi kontrol altında tutmaya çalışacaktır.Bu nedenledir ki siyaset üstü sendikal mücadeleyi savunduğumuz ölçüde memurlara siyaset hakkının da ateşli bir savunucusu olmalıyız.Sendikal mücadelede birlik , siyasal düşüncede farklılık ancak bu şekilde gerçekleştirilir.Bölünüp parçalara ayrıldığımız yer sendikalarımız değil , siyasi partilerimiz olmalıdır.

 

Siyaset üstü sendikacılıkta, tüm üyeler tarafından kabul edilip desteklenmeyen görüş ve önerilerin destekçisi veya karşıtı olunmaz.Farklı görüşlerin dillendirildiği meseleler siyasi mesele kabul edilir.Yapılacak anketlerle farklı görüşlerin oranları  tespit edilir ve çözüm olarak iktidar güçlerinden meseleyi çözmesi istenir.

 

Siyasi konularda taraf olmayan siyaset üstü sendikacılık anlayışı , iktidarların sendikanın faaliyet alanına giren konularda yapmış olduğu tasarrufların artılarını ve eksilerini , sebep olabileceği sonuçları , uygulamadaki güçlükleri üyeleriyle ve kamuoyuyla paylaşarak  objektif bir bakış açısı sunar.Uygulamada ortaya çıkabilecek üye mağduriyetlerini dile getirir.Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine gayret eder.

 

Siyaset üstü sendikacılıkta siyasi partilere , onlara bağlı oluşumlara , her türlü etnik , dini ve kültürel gurup ve akımlara  karşı mutlak bağımsızlık ilkesiyle hareket edilir.Hiç birinin maddi ve manevi  desteği ve hedeflerle ilgili yönlendirmesine fırsat verilmez.

Bu durum üyelerin çıkarları için, sendikanın öncülüğünde  yapılacak  görüşmeleri engellemez.Bu nedenledir ki baskı gurubu olarak , yukarıdaki tüm kesimler etkilenerek  hak arama mücadelesinde somut neticeler alınmaya çalışılır.

PARTİ DEĞİLİZ

Saat