SENDİKA NEDİR?

Sendikal gelişimin tarihi sürecine baktığımızda iki türlü yapı tarafından sürekli sömürüldüğünü görmekteyiz.

 

İlki ,sendikaları çeşitli  sınıfsal ve siyasal  mücadelenin aracı gören sendikal yapıdır.Bu yapıda üyeler belirlenen  hedefe varmak için yönlendirilir , eğitilir , eyleme veya eylemsizliğe  teşvik edilir.Bu yapı sendikal mücadelenin ikinci planda olduğu, aynı görüşten  işçilerin ve memurların birlikteliğinin sağlandığı  sendikal yapıdır.

 

İkincisi , sarı sendika diye de kavramlaştırılan, işverenin yanında yer alan sendikacılıktır.Bu yapıda işverenle ilişki içerisinde olan sendika üst yönetimi  üyelerden çok işverenin çıkarlarına göre hareket eder.Üyeleri kontrol altında tutup çeşitli vaat ve icraatlarla oyalama politikası güder. Genel bir pasiflik ve eylemsizlik hali söz konusudur. Yapılan eylemler üyelerin gazını almaya yönelik ,suya sabuna dokunmayan basın açıklamaları ve basit gösterilerden ibarettir. İşverenden hakları söke söke almak yerine , işverene el açıp dilenme tercih edilir.

 

Oysa ki sendikanın tanımı sözlüklerde gayet basit ve açıktır:

 “Çalışanların ya da işverenlerin iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular bakımından çıkarlarını korumak ve daha da geliştirmek için aralarında kurdukları birlik.”

PARTİ DEĞİLİZ

Saat